Η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού εκπομπής καπνού συγκόλλησης θα φτάσει τα 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026

Ο εμπειρογνώμονας DeFi, Jim Bianco, συνοδεύεται από τον Jared Blikre την Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου στις 2 μ.μ. ET για να αναλύσει μια ενδιαφέρουσα χρονιά μπροστά.
Περίληψη: Η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης φτάνει τα 5 USD. Θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο μέχρι το 2026. Οι λύσεις αναθυμιάσεων και αφαίρεσης σκόνης αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των διαδικασιών κατασκευής και κοπής μετάλλων.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 7 Οκτωβρίου 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Το Reportlinker.com ανακοινώνει την κυκλοφορία της έκθεσης Global Welding Fume Extraction Equipment Industry – https://www.reportlinker.com/p06033299/?utm_source=GNW Οι λύσεις αυτές αφαιρεί επιβλαβείς λύσεις , αναθυμιάσεις και σκόνη.Η επιλογή της λύσης εξαρτάται από τον τύπο της μεθόδου συγκόλλησης που χρησιμοποιείται και τη συχνότητα χρήσης της. Η έκθεση σε αναθυμιάσεις συγκόλλησης μπορεί να ελεγχθεί μέσω εξαγωγής και αερισμού.Η εστίαση είναι στη συλλογή αναθυμιάσεων συγκόλλησης όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή. Ως εκ τούτου, οι συγκολλητές και οι εργαζόμενοι προστατεύονται.Χρησιμοποιείται επίσης για τον καθαρισμό μηχανημάτων και χώρων εργασίας. Οι αναθυμιάσεις κοπής και συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας και να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή.με αποτέλεσμα μειωμένη χωρητικότητα·επαναλαμβανόμενες διακοπές?και τελικά, μειωμένα κέρδη. Οι συγκολλητές κινδυνεύουν να τραυματιστούν σε αυτό το μη ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.Και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τα τελικά προϊόντα και τον εξοπλισμό παραγωγής. Ο αυτοματοποιημένος εξοπλισμός συγκόλλησης, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών και των ρομπότ, μπορεί επίσης να απαιτεί προστασία και προσεκτική παρακολούθηση. Το προσωπικό σέρβις και οι χειριστές που εργάζονται σε ρομποτικό εξοπλισμό συγκόλλησης ενδέχεται να εκτεθούν σε υπολειμματικούς καπνούς συγκόλλησης.Ως εκ τούτου, απαιτείται προστασία παρόμοια με αυτή των χειρώνακτων εργαζομένων. Ορισμένες λύσεις που σχετίζονται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης προσφέρουν συστήματα εξαγωγής κουκούλας καθώς και εξαγωγή φακών. Εν μέσω της κρίσης COVID-19, η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού εκπομπών καπνού συγκόλλησης υπολογίστηκε σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020 και αναμένεται να φτάσει σε αναθεωρημένο μέγεθος 5,1 δισεκατομμυρίων USD έως το 2026, αυξάνοντας με CAGR 4,9% κατά την περίοδο ανάλυσης.Οι φορητές συσκευές είναι ένα από τα τμήματα που αναλύονται στην έκθεση και αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 5% για να φθάσει τα 2,4 δισεκατομμύρια $ έως το τέλος της περιόδου ανάλυσης. Η ανάπτυξη στο τμήμα σταθερών μονάδων αναβαθμίστηκε σε αναθεωρημένο CAGR 4,4% για το την επόμενη επταετή περίοδο μετά από μια ολοκληρωμένη ανάλυση του επιχειρηματικού αντίκτυπου της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε. Αυτό το τμήμα αντιπροσωπεύει επί του παρόντος μερίδιο 32,1% της παγκόσμιας αγοράς εξοπλισμού εκπομπών καπνών συγκόλλησης. Η αγορά των ΗΠΑ αναμένεται να αξίζει 968,9 $ εκατομμύρια το 2021, ενώ η Κίνα αναμένεται να φτάσει τα 987 εκατομμύρια δολάρια έως το 2026. Η αγορά εξοπλισμού εκπομπής καπνού συγκόλλησης στις ΗΠΑ αναμένεται να ανέλθει σε 968,9 εκατομμύρια δολάρια το 2021. Η χώρα κατέχει σήμερα μερίδιο 24,51% στην παγκόσμια αγορά. Η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και το μέγεθος της αγοράς αναμένεται να φθάσει τα 987 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2026, αυξάνοντας με CAGR 6,1% καθ' όλη την περίοδο ανάλυσης. Άλλες αξιοσημείωτες γεωγραφικές αγορές περιλαμβάνουν την Ιαπωνία και τον Καναδά, οι οποίες αναμένεται να αναπτυχθούνκατά 3,6% και 4,9%, αντίστοιχα, κατά την περίοδο ανάλυσης. Στην Ευρώπη, η Γερμανία αναμένεται να αναπτυχθεί με CAGR περίπου 3,6%, ενώ η υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά (όπως ορίζεται στη μελέτη) θα φτάσει το 1 δισ. Το τέλος της περιόδου ανάλυσης. Η ισχυρή ανάπτυξη στην αγορά μηχανημάτων συγκόλλησης αναμένεται να αποτελέσει γερά θεμέλια για την ανάπτυξη της αγοράς. Η ταχεία εκβιομηχάνιση και η επακόλουθη άνοδος των επιπέδων εισοδήματος υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν τη ζήτηση στις βιομηχανίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι ανακάμπτουσες βιομηχανίες αυτοκινήτων και διαρκών καταναλωτικών προϊόντων αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τη ζήτηση για εξοπλισμό συγκόλλησης τα επόμενα χρόνια. Στη μεταπανδημική εποχή, τα έργα κατασκευής αγωγών διύλισης και διύλισης πετρελαίου και πετρελαίου στην ξηρά και στην ξηρά θα συνεχίσουν να οδηγούν την ανάπτυξη στη βιομηχανία συγκόλλησης , που θα προσθέσει στη συγκόλληση αναλώσιμα, εξοπλισμό, χαλύβδινους σωλήνες, αυτοματισμούς κατασκευής, καλωδιώσεις και καλώδια. Καθώς οι αγωγοί θεωρούνται η πιο αποτελεσματική μέθοδος μεταφοράςμεταφορά προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου από την πηγή στους καταναλωτές, ο εξοπλισμός συγκόλλησης, ο οποίος είναι κρίσιμος για τη σύνδεση μετάλλων, θα αναπτυχθεί με έργα αγωγών. Οι καινοτομίες προϊόντων, οι εξελίξεις στις διαδικασίες παραγωγής και οι τεχνολογικές βελτιώσεις είναι όλοι παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τον παγκόσμιο εξοπλισμό συγκόλλησης αγορά.Ο τομέας κατασκευής και κατασκευής εξελίσσεται συνεχώς, χαρακτηριζόμενος από τα συνεχώς μεταβαλλόμενα υλικά που χρησιμοποιούνται, την αυξανόμενη ανάγκη για παρακολούθηση δεδομένων και την αυξανόμενη πολυπλοκότητα που απαιτεί αυξημένα επίπεδα αυτοματισμού. Αυτές οι μεταβαλλόμενες ανάγκες οδηγούν τους τελικούς χρήστες να επενδύουν συνεχώς σε προηγμένες λύσεις που τους επιτρέπουν να διατηρούν υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και ποιότητας. Το τμήμα κεντρικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας θα φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026 Στο παγκόσμιο τμήμα κεντρικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κίνα και η Ευρώπη θα οδηγήσουν σε CAGR 5,3% για το τμήμα. Το συνδυασμένο μέγεθος αγοράς αυτών των περιφερειακών αγορών το 2020 ήταν 685,6 εκατομμύρια USDκαι αναμένεται να φτάσει τα 983,1 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της περιόδου ανάλυσης. Η Κίνα θα παραμείνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες σε αυτό το σύμπλεγμα περιφερειακών αγορών. Με επικεφαλής χώρες όπως η Αυστραλία, η Ινδία και η Νότια Κορέα, η αγορά Ασίας-Ειρηνικού είναι αναμένεται να φτάσει τα 165 εκατομμύρια USD έως το 2026, ενώ η Λατινική Αμερική θα αναπτυχθεί με CAGR 6,3% καθ' όλη την περίοδο ανάλυσης. Επιλέξτε έναν ανταγωνιστή (34 χαρακτηριστικά συνολικά)
Διαβάστε την πλήρη έκθεση: https://www.reportlinker.com/p06033299/?utm_source=GNW I. Μεθοδολογία II. Σύνοψη 1. Επισκόπηση αγοράς Ο ανταγωνισμός μεταξύ ιών και εμβολίων εντείνεται. Στο χάος του πολέμου, πού θα Η παγκόσμια οικονομία πάει το 2021; Είναι στιγμές που τα ερωτήματα αφθονούν και οι απαντήσεις είναι λίγες, άρα πόσο γρήγορα ή πόσο αργά κινούμαστε; Εικόνα 1: Η ταχύτητα του παγκόσμιου εμβολιασμού θα καθορίσει πόσο σύντομα θα τελειώσει η πανδημία: % του παγκόσμιου πληθυσμού που εμβολιάστηκε σε προηγμένες οικονομίες, αναδυόμενες αγορές και χώρες χαμηλού εισοδήματος, από τον Ιούλιο του 2021 Σχήμα 2: Πώς και πότε θα εμβολιαστεί ο κόσμος; Παγκόσμιες ετήσιες δόσεις εμβολίων COVID-19 (Εκατομμύρια) 2020-2025 κατά Γεωγραφία/ Σενάριο διαίρεσης χώρας Εκτυλίσσεται: Εμφανίζεται το χάσμα εμβολίων Έκθεμα 3: Ο χρόνος είναι ουσιαστικός! Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής – ?Τα εμβόλια κατά των νέων στελεχών μειώνονται; Οι εμβολιασμοί σημειώνουν πρόοδο, γιατί να ενδιαφέρονται οι επιχειρήσεις; Με την ανοδική αναθεώρηση του ΔΝΤ των προβλέψεων του παγκόσμιου ΑΕΠ για το 2021, οι περισσότερες εταιρείες παραμένουν ανοδικέςσχετικά με την οικονομική ανάκαμψη παρά τη συνεχιζόμενη πανδημία Σχήμα 4: Μια ισχυρή αλλά εξαιρετικά κατακερματισμένη και αβέβαιη ανάκαμψη, που διαμορφώνεται από νέες παραλλαγές, αποτελεί ένδειξη ανακούφισης για τους κλάδους που υποφέρουν και τη χαλάρωση της αγοράς: Προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη 2020-2022 (πραγματικό ΑΕΠ, ετήσια ποσοστιαία αλλαγή ) Σχήμα 5: Η μείωση της ανεργίας το 2021, αν και μέτρια θα ενσταλάξει ελπίδα σε μια βιομηχανία που βασίζεται στο διακριτικό εισόδημα των καταναλωτών: Παγκόσμια ανεργία το 2019 (εκατομμύρια), Πώς θα επηρεαστούν οι βασικές βιομηχανίες τελικής χρήσης από την πανδημία το 2020 και 202 Ποιο είναι το νέο κανονικό; Γράφημα παραγωγής 6: Επαναφορά και τροχιά παγκόσμιας αγοράς εργαλειομηχανών – Προοπτικές ανάπτυξης (ποσοστό) 2019 έως 2025 Γράφημα 7: Επιταχυνόμενη ορμή πανδημίας για τον αυτοματισμό παραγωγής: Παγκόσμια επαναφορά και τροχιά αγοράς στον αυτοματισμό παραγωγής παγκοσμίως (Προοπτική αύξησης 219) Έκθεση Auto Manufacturing Έκθεση 8: Επαναφορά και τροχιά παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου – Προοπτικές ανάπτυξης 2019 έως 2025 (ποσοστό) Έκθεση κατασκευής 9: Global Construction Δαπάνες (τρισεκατομμύρια USD) 2019, 2020 και 2021 Ετήσιος εξοπλισμός εξαγωγής καπνού συγκόλλησης: Ορισμός, Πεδίο, Σημασία, Πλεονεκτήματα και ΕφαρμογέςΠρόσφατες Δραστηριότητες ΑγοράςΠρόσφατες Δραστηριότητες Αγοράς: Παγκόσμια Ευκαιρίες Μηχανημάτων Συγκόλλησης 2020, 2020, 202, 202, 2020 Επένδυση στη ρομποτική συγκόλληση Η ρομποτική συγκόλληση δημιουργεί επικίνδυνους καπνούς και σκόνη Εξαγωγή ρομποτικού καπνού Αυξάνεται η δημοτικότητα 4. Προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς Πίνακας 1: Παγκόσμια τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση του εξοπλισμού εκπομπής καπνού συγκόλλησης ανά γεωγραφικές περιοχές – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία Αγορές Ειρηνικού, Λατινικής Αμερικής, Μέσης Ανατολής και Αφρικής – Ετήσιες πωλήσεις ανεξάρτητης ανάλυσης (Χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2020 έως το 2027 Αφρικανικές αγορές – Ετήσια ανεξάρτητη ανάλυση 2012-2019 Πωλήσεις (σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και Ποσοστό CAGR Κίνα, Ευρώπη, Ασία Ανάλυση ποσοστού πωλήσεων Ειρηνικού 2012, 2021 και 2027 Αγορά Λατινικής Αμερικής, Μέσης Ανατολής και Αφρικής Πίνακας 4: World Mobile Devices Current and Future Analysis κατά γεωγραφική περιοχή – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αγορές Αφρικής​​– Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (σε χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 5: Κινητά ανά γεωγραφικές περιοχές Ανασκόπηση παγκόσμιας ιστορίας εξοπλισμού – ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, αγορές Ασίας-Ειρηνικού, Λατινικής Αμερικής, Μέσης Ανατολής και Αφρικής​​– Ετήσιες πωλήσεις (σε χιλιάδες δολάρια) και CAGR από Ανεξάρτητη ανάλυση ποσοστών 2012 έως 2019 Πίνακας 6: 15ετής προοπτική για παγκόσμιες κινητές συσκευές ανά γεωγραφική περιοχή – ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, ΕυρώπηΠοσοστό κατανομής πωλήσεων για Ασία-Ειρηνικό, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική 2012, 2021 και 202 Πίνακας 7: Ανάλυση παγκόσμιων και μελλοντικών σταθερών μονάδων ανά γεωγραφική περιοχή – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, αγορές Ασίας-Ειρηνικού, Λατινικής Αμερικής, Μέσης Ανατολής και Αφρικής – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (σε χιλιάδες USD) και CAGR % φρom 2020 έως 2027 Πίνακας 8: Παγκόσμια ιστορική ανασκόπηση σταθερών μονάδων ανά γεωγραφική περιοχή – Ηνωμένες Πολιτείες , Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αγορές Αφρικής – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (σε χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 9: Με βάση τη γεωγραφία Παγκόσμια 15ετή προοπτική για σταθερό εξοπλισμό ανά περιοχή – Ποσοστό κατανομή πωλήσεων στις ΗΠΑ, 2012, 2021 και 2027 Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική Πίνακας 10: Ανά γεωγραφική περιοχή Παγκόσμια ανάλυση ρεύματος και μελλοντικής ανάλυσης μεγάλων κεντρικών συστημάτων – ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, αγορές Μέσης Ανατολής και Αφρικής – Ετήσιες πωλήσεις (σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και CAGR από το 2020 έως το 2027 Ανεξάρτητη ανάλυση των ποσοστών ανάπτυξης Πίνακας 11: Παγκόσμια ιστορική ανασκόπηση μεγάλων συγκεντρωτικών συστημάτων ανά γεωγραφική περιοχή – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Αγορές Μέσης Ανατολής και Αφρικής – 2012 έως 2019 Ανεξάρτητηt Ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και CAGR % Πίνακας 12: Παγκόσμια 15ετή προοπτική για μεγάλα κεντρικά συστήματα ανά γεωγραφική περιοχή – 2012, 2021 και 2027 ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική , Μέση Ανατολή και Αφρική Ποσοστό πωλήσεων Πίνακας ανάλυσης 13: Ανάλυση ρεύματος και μελλοντικής συγκόλλησης παγκόσμιων τόξων ανά γεωγραφική περιοχή – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Αγορά Μέσης Ανατολής και Αφρικής – Ανεξάρτητη ανάλυση της ετήσιας Πωλήσεις (σε χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 14: Arc Welding World Historical Review κατά γεωγραφική περιοχή – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, αγορές Μέσης Ανατολής και Αφρικής – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων και του ποσοστού CAGR σε χιλιάδες δολάρια από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 15: Παγκόσμια 15ετή προοπτική ανά γεωγραφική περιοχή Arc Welding – 2012, 2021 και 2027 Ποσοστό Πωλήσεων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ιαπωνία, Ειρηνικός, Ευρώπη, Κίνα, Λάτιn Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική Πίνακας 16: Ανάλυση αντίστασης παγκόσμιου ρεύματος και μελλοντικής συγκόλλησης ανά γεωγραφική περιοχή – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική – Ετήσιες πωλήσεις (Χιλιάδες USD ) και % CAGR από το 2020 έως το 2027 Ανεξάρτητη ανάλυση του λόγου Πίνακας 17: Αντίσταση Ανασκόπησης Παγκόσμιας Ιστορίας κατά γεωγραφική περιοχή – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Αγορά Μέσης Ανατολής και Αφρικής – 2012 έως 2019 σε Ανεξάρτητη ανάλυση χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ των ετήσιων πωλήσεων και του ποσοστού CAGR Πίνακας 18: World 15 – Ετήσια προοπτική συγκόλλησης ηλεκτρικής αντίστασης ανά γεωγραφική περιοχή – 2012, 2021 και 2027 Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Πίνακας κατανομής ποσοστού πωλήσεων Αφρικής 19: Ανάλυση παγκόσμιων ρευμάτων και μελλοντικής συγκόλλησης δέσμης λέιζερ κατά γεωγραφικές περιοχές – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική Markets – έως το 2020 Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (Χιλιάδες USD) και CAGR έως το 2027 Πίνακας 20: Παγκόσμια ιστορική ανασκόπηση της συγκόλλησης δέσμης λέιζερ κατά γεωγραφικές περιοχές – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Αγορές Ανατολικής και Αφρικής – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ από το 2012 έως το 2019 και % CAGR ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική Αναλυτικός Πίνακας 22: Κατά Γεωγραφική περιοχή – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή Παγκόσμια τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση της συγκόλλησης καυσίμου οξυγόνου στην αγορά και την αγορά της Αφρικής – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων σε χιλιάδες USD και % CAGR από το 2020 έως 2027 Πίνακας 23: Συγκόλληση οξυγόνου ανά γεωγραφικές περιοχές Ανασκόπηση παγκόσμιας ιστορίας – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αγορές Αφρικής – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων σε χιλιάδες USD ήd % CAGR από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 24: Προοπτικές 15 ετών για την παγκόσμια οξυγονοσυγκόλληση ανά γεωγραφική περιοχή – Ποσοστό πωλήσεων κατανομή σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Μέση Ανατολή και Αφρική 2012, 2021 και 2027 III. Ανάλυση αγοράς Ηνωμένων Πολιτειών Πίνακας 25: Εξοπλισμός εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Ανάλυση ρεύματος και μελλοντικής ανάλυσης, κατά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλα κεντρικά συστήματα – Ετήσιες πωλήσεις σε χιλιάδες USD και CA20 GR Πίνακας 26 ανεξάρτητης ανάλυσης του ποσοστού ανάπτυξης 2027: Ιστορική ανασκόπηση των Η.Π.Α. του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης κατά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλη κεντρική αγορά συστημάτων – Ετήσιες πωλήσεις (Χιλιάδες USD) και % 2012 έως 2019 Ανεξάρτητη Analysis TG27CA : Αμερικανική 15-ετής προοπτική ανάλυση ρεύματος και μελλοντικού εξοπλισμού καπνού – συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ & συγκόλληση καυσίμου οξυγόνου – Ανεξάρτητη ανάλυση της ετήσιας Α.Ε.les (Χιλιάδες USD) έως το 2020 Ton 2027 και % CAGR Πίνακας 29: Ανασκόπηση ιστορικού εφαρμογών εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στις ΗΠΑ Ανασκόπηση του ιστορικού του εξοπλισμού εξάτμισης – συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και οξυγονοσυγκόλληση Αγορά – Ανεξάρτητη Ανάλυση CA (Ανάλυση και %Αναλύσεις ΚΑ) Χιλιάδες USD) από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 30: 15 χρόνια καπνού συγκόλλησης στις προοπτικές εφαρμογής εξοπλισμού εκπομπών των ΗΠΑ – Συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου-καυσίμου Ποσοστό της αξίας πωλήσεων το 2021 και το 2021 μπορεί να : Καναδική τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης ανά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλα κεντρικά συστήματα – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (Χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2020 έως το 2027 Πίνακας Weldme Hisory 32: Εξοπλισμός εξόρυξης ανά τύπο προϊόντος – Αγορά κινητών, σταθερών και μεγάλων κεντρικών συστημάτων – Ανεξάρτητη ανάλυση των πωλήσεων έτους (Χιλιάδες USD) Αυτιά και % CAGR από το 2012 έως το 2019 TaBLE 33: Καναδάς Εξοπλισμός εξόρυξης συγκόλλησης από τον τύπο προϊόντος 15ετή προοπτική - Κινητό εξοπλισμό, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλα κεντρικά συστήματα Ποσοστό πώλησης ποσοστό κατανομής, 2012, 2021 και 2027 Πίνακας 34: Τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση εφαρμογής του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στον Καναδά – Συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου – Ετήσιες πωλήσεις (Χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 35: Ανεξάρτητη Ανάλυση του Καναδά Ιστορική Ανασκόπηση του Εξοπλισμού Εξαγωγής Καυσαερίων Συγκόλλησης –Εξυγκόλληση ανά εφαρμογή , Αγορά συγκόλλησης με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου – Ανεξάρτητη ανάλυση κατά ετήσιες πωλήσεις (Χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2012 έως το 2019, Συγκόλληση με αντίσταση, Συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση με οξυγόνο Ποσοστό πωλήσεων Ανάλυση 2027 και Ιαπωνία 2027 και 2012, T. Τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση του εξοπλισμού εκπομπής καπνού συγκόλλησης στην ΙαπωνίαΑνάλυση ανά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλα κεντρικά συστήματαTems – Ανεξάρτητη ανάλυση και % CAGR των ετήσιων πωλήσεων (Χιλιάδες USD) από το 2020 έως το 2027 Τύπος προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλη κεντρική αγορά συστημάτων – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων σε χιλιάδες USD από το 2012 έως το 2019 %CAGR) Πίνακας 39: Εξοπλισμός εξαγωγής καπνού συγκόλλησης της Ιαπωνίας ανά τύπο προϊόντος Προοπτικές 15 ετών – Ποσοστό της αξίας πωλήσεων φορητού εξοπλισμού, σταθερού εξοπλισμού και μεγάλων κεντρικών συστημάτων το 2012, 2021 και 2027 Συγκόλληση – Ανεξάρτητη Ανάλυση Ετήσιων % και Πωλήσεων USDT από το 2020 έως το 2027 Αγορά – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ από το 2012 έως το 2019 και % CAGR , συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση δέσμης λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου-καυσίμου Ποσοστό πωλήσεων Ανάλυση Κίνα Πίνακας 43: Ανάλυση Τρέχουσας Εξαγωγής και Future στην Κίνα ανά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλα κεντρικά συστήματα – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων σε χιλιάδες USD και CAGR % από2020 έως 2027 Πίνακας 44: Ιστορική ανασκόπηση Κίνας Εξοπλισμός εξαγωγής καπνού συγκόλλησης – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και αγορά μεγάλων κεντρικών συστημάτων ανά τύπο προϊόντος – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων σε χιλιάδες USD και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Ποσοστό της αξίας πωλήσεων Equi , Σταθερός εξοπλισμός και μεγάλο κεντρικό σύστημα Πίνακας 46: Κατάσταση εφαρμογής και μελλοντική ανάλυση του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στην Κίνα – Συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου – Ετήσιες πωλήσεις από το 2020 έως το 2027 ανεξάρτητη αξία ) και Πίνακας ποσοστού CAGR 47: Ανασκόπηση ιστορικού εφαρμογής εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης Κίνας – Συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και οξυγονοκόλληση Αγορά – Ετήσιες πωλήσεις 2012 έως 2019 Ανεξάρτητη ανάλυση αξίας (Χιλιάδες USD GR) και 4% USDCA Κίνα 15 – Ετήσια προοπτική του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης ανά εφαρμογή – Πωλήσεις συγκόλλησης τόξου, συγκόλλησης με αντίσταση, λέιζερ Βeam Ποσοστό τιμής συγκόλλησης και οξυγόνου W Ανάλυση 2012, 2021 και 2027 Ευρώπη Πίνακας 49: Τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στην Ευρώπη κατά γεωγραφικό τομέα) – Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ρωσία και άλλες ανεξάρτητες ευρωπαϊκές αγορές – Ανάλυση ετήσιων πωλήσεων Χιλιάδες USD και % CAGR από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 50: Ανά γεωγραφική περιοχή – Γαλλία, Γερμανία, Ιστορική ανασκόπηση του Ευρωπαϊκού εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Ρωσία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων στις ΗΠΑ Χιλιάδες USD και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 51: Ευρώπη ανά γεωγραφική περιοχή 15ετής προοπτική για τον εξοπλισμό εξαγωγής καπνού συγκόλλησης – Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ρωσία και Υπόλοιπη Ευρώπη Ποσοστό Ποσοστό πωλήσεων Ανάλυση 2012, 2021 και 2027 Πίνακας 52: Europe Welding Fume ανά τύπο προϊόντος Ανάλυση ρεύματος και μελλοντικού εξοπλισμού εξαγωγής αέρα – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλα κεντρικά συστήματα – Ανεξάρτητοent Ανάλυση της ετήσιας SA από το 2020 έως το 2027 σε χιλιάδες USD, CAGR % Πίνακας 53: Η Ευρώπη σχετικά με τον καπνό συγκόλλησης Ιστορική ανασκόπηση του εξοπλισμού εκπομπών ανά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλη κεντρική αγορά συστημάτων – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων USD 2012 έως 2019 και % CAGR Πίνακας 54: Ευρώπη ανά προϊόν 15ετής προοπτική για τον εξοπλισμό εξαγωγής καπνού συγκόλλησης κατά τύπο – 2012, 2021 και 2027 Αξία πωλήσεων Ποσοστό Ανάλυση κινητού εξοπλισμού, σταθερού εξοπλισμού και κεντρικού εξοπλισμού5 και κεντρικού εξοπλισμού Ανάλυση μελλοντικών εφαρμογών του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στην Ευρώπη – συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου – Ετήσιες πωλήσεις (Χίλια δολάρια ΗΠΑ) και CAGR % 2020 έως 2027 Πίνακας 56: Ανεξάρτητη ανασκόπηση της Ευρώπης για την ανάλυση Futralding Εφαρμογή – συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και αγορά συγκόλλησης οξυ-καυσίμου – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (σε χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 57: Ευρώπη 15 Χρόνια Εφαρμογή Εξοπλισμού Εξαγωγής Καυσαερίων Συγκόλλησης Προοπτικές – Συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου Ποσοστό πωλήσεων Ανάλυση του Fuel Welding 1120, Mobile Analysis Εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλα κεντρικά συστήματα – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (Χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) κατά τα έτη 2020 έως 2027 και % CAGR Πίνακας 59: Εξαγωγή καπνού συγκόλλησης στη Γαλλία κατά τύπο προϊόντος Ιστορική ανασκόπηση του εξοπλισμού Pai – Εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας Fiedx, και Μεγάλη Κεντρική Αγορά Συστημάτων – Ανεξάρτητη Ανάλυση Ετήσιων Πωλήσεων (σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 60: Γαλλία κατά τύπο προϊόντος Προοπτικές 15 ετών για εξοπλισμό εξαγωγής καπνού συγκόλλησης ανά τμήμα – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και εξοπλισμός Κεντρικά συστήματα ανάλυσης ποσοστού πωλήσεων 2012, 2021 και 2027 Πίνακας 61: Ανάλυση τρέχουσας και μελλοντικής εφαρμογής του εξοπλισμού εκπομπής καπνού συγκόλλησης στη Γαλλία– συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση καυσίμου οξυγόνου – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (Χιλιάδες USD) 2020 έως 2027 και % CAGR Πίνακας 62: Γαλλία Ιστορική ανασκόπηση Welding Fume Emission Equipment Applications, Aristc Αγορά συγκόλλησης δέσμης λέιζερ και οξυγόνου – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων σε χιλιάδες δολάρια κατά τη διάρκεια των ετών 2012 έως 2019 και % Πίνακας ποσοστού CAGR 63: Εξοπλισμός εκπομπής καπνού συγκόλλησης Γαλλίας 15 έτη Προοπτικές ανά εφαρμογή – 2017212000000000 Συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση καυσίμου οξυγόνου Γερμανία Πίνακας 64: Γερμανία τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης, ανά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλα κεντρικά συστήματα – Αυτόνομες ετήσιες πωλήσεις και ΗΠΑ (ΗΠΑ) % CAGR από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 65: Ιστορική ανασκόπηση της Γερμανίας του εξοπλισμού εκπομπής καπνού συγκόλλησης ανά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, Stationary Equipment and Large Centralized Systems Market – Ανεξάρτητη Ανάλυση των Ετήσιων Πωλήσεων Χιλιάδες USD και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 66: Προοπτικές Γερμανίας 15 ετών για εξοπλισμό εξαγωγής καπνού συγκόλλησης ανά τύπο προϊόντος – 2012, 2021 και ποσοστό κινητής τηλεφωνίας 202 Σταθερά και μεγάλα κεντρικά συστήματα Πωλήσεις μεγάλων κεντρικών συστημάτων 2027 Πίνακας 67: Ανάλυση εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης κατά τρέχουσες και μελλοντικές εφαρμογές – συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων αναλύσεων (ThsAnualGR) % από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 68: Ιστορική ανασκόπηση εφαρμογής γερμανικού εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης – συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση δέσμης λέιζερ και αγορά συγκόλλησης οξυ-καυσίμου – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (σε χιλιάδες USD) και CAGR 2012 % από Πίνακας 69: Γερμανία 15 χρόνια Εξοπλισμός εξαγωγής καπνού συγκόλλησης Προοπτικές εφαρμογής – Συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, δέσμη λέιζερ Welding Ποσοστό πωλήσεων Ανάλυση συγκόλλησης καυσίμου οξυγόνου το 2012, 2021 και 2027 Ιταλία Πίνακας 70: Ιταλία ανά τύπο προϊόντος Τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης ανά τμήμα – Κινητά, σταθερά και μεγάλα κεντρικά συστήματα – Ανεξάρτητη ανάλυση και ανάλυση για USD) 2020 έως 2027 και % CAGR Πίνακας 71: Ιταλία κατά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλη κεντρική αγορά συστημάτων – Ανεξάρτητη ανάλυση και % CAGR για ετήσιες πωλήσεις (Χιλιάδες USD) από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 72: Ιταλία Weldingme Εξοπλισμός εκπομπών ανά τύπο προϊόντος Προοπτικές 15 ετών – Αξία πωλήσεων φορητού εξοπλισμού Ποσοστό Ανάλυση, 2012, 2021 και 2027 Σταθερές εγκαταστάσεις και μεγάλα κεντρικά συστήματα Πίνακας 73: Τρέχουσα κατάσταση του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στην ΙταλίαΚαι μελλοντική ανάλυση Συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση καυσίμου οξυγόνου – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων Χιλ. USD και % CAGR από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 74: ΣυγκόλλησηΕκπομπές καπνού στην Ιταλία Ιστορική ανασκόπηση εφαρμογών εξοπλισμού – Συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου-καυσίμου – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Χιλιάδες USD και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Ιταλία Πίνακας 155: Χρόνια Welding Rank Fume Equipment Application – 2012 Electric Arc Welding, Resistance Welding, Laser Beam Welding and Oxygen Enriched Welding Ποσοστό Ανάλυσης, 2021 και 2027 ΗΒ Πίνακας 76: Η.Β. Current and Future Equiply Production , Σταθερός Εξοπλισμός και Συστήματα Μεγάλου Κέντρου tralized – Ανεξάρτητη Ανάλυση των Ετήσιων Πωλήσεων (Χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 77: ΗΒ Welding Fume Extractors ανά τύπο προϊόντος Ιστορική ανασκόπηση του εξοπλισμού διμοιρίας – κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλος κεντρικός αγορά συστημάτων – ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 78: Μονάδαed Kingdom ανά τύπο προϊόντος Προοπτικές 15 ετών για εξοπλισμό εξαγωγής καπνού συγκόλλησης – Ποσοστό κατανομή των πωλήσεων φορητού εξοπλισμού, σταθερού εξοπλισμού και μεγάλων κεντρικών συστημάτων 2012, 2021 και 2027 Πίνακας 79: Τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση εφαρμογών – Εξαγωγή εφαρμογών στο Ηνωμένο Βασίλειο Συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου – Ανεξάρτητη ανάλυση και % CAGR ετήσιων πωλήσεων (Χιλιάδες USD) από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 80: Ιστορική ανασκόπηση των εφαρμογών εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Welding Aristc, Αγορές συγκόλλησης με δέσμη λέιζερ και συγκόλλησης καυσίμου οξυγόνου – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (Χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 81: Προοπτικές εφαρμογής 15 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης – Arc Welding Sas Breaknles, Resist Welding, Resist. of Welding and Oxygen Welding Spain Πίνακας 82: Ισπανία τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση του εξοπλισμού εκπομπής καπνού συγκόλλησης ανά τύπο προϊόντος – Κινητό Eεξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και μεγάλα κεντρικά συστήματα – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (σε USD) Χιλιάδες USD και CAGR από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 83: Ισπανία Ιστορική ανασκόπηση του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης ανά τύπο προϊόντος- Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και κεντρικό σύστημα Αγορά – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (Χιλιάδες USD) και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 84: Ισπανία 15 έτη Προοπτικές εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης ανά τύπο προϊόντος- Αξία πωλήσεων κινητής συσκευής Ποσοστό ανάλυσης, φωτιστικά 2012 και 2012, 2012, Πίνακας συστημάτων 85: Τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στην Ισπανία κατά εφαρμογή – Συγκόλληση με τόξο, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου-καυσίμου – Ετήσιες πωλήσεις ανεξάρτητης ανάλυσης 2020-2027 (Χιλιάδες 6% USD CA και 8% TCA CA) : Ισπανία Ιστορική ανασκόπηση Εφαρμογών Εξοπλισμού Εκπομπών Καυσαερίων Συγκόλλησης – Συγκόλληση τόξου, Συγκόλληση με αντίσταση, Συγκόλληση με Δέσμη Λέιζερ και Συγκόλληση Οξυγόνου-Καυσίμουing Markets – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων 2012 έως 2019 Ετήσιες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ και % CAGR Πίνακας 87: Ισπανία Εξοπλισμός εξαγωγής καπνού συγκόλλησης 15 ετών Προοπτικές ανά εφαρμογή – Ποσοστό πωλήσεων Ανάλυση του τόξου συγκόλλησης, αντίστασης συγκόλλησης με ελαστική συγκόλληση, τα έτη 2012, Ρωσία 2021 και 2027 Πίνακας 88: Ρωσία τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης ανά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και συστήματα με μεγάλο κεντρικό εξοπλισμό – Ετήσιες πωλήσεις (Μονάδες) από το 2027 έως το T. Ιστορική ανασκόπηση του εξοπλισμού εκπομπής καπνού συγκόλλησης ανά τύπο προϊόντος – Κινητός εξοπλισμός, σταθερός εξοπλισμός και αγορά μεγάλων κεντρικών συστημάτων – Ανεξάρτητη ανάλυση 2012 έως 2019 Πωλήσεις σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ και % CAGR Πίνακας 90: Προοπτικές Ρωσίας 15 ετών για την εξαγωγή προϊόντων ηλεκτροσυγκόλλησης Equip – 2012 % Αξία πωλήσεων φορητού εξοπλισμού, σταθερού εξοπλισμού και μεγάλων κεντρικών συστημάτων, 2021 και 2027 Πίνακας 91: Τρέχον και ΜέλλονΑνάλυση εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης στη Ρωσία – Συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυγόνου – Ανεξάρτητη ανάλυση και % CAGR των ετήσιων πωλήσεων (Χιλιάδες USD) από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 92 : Ιστορική ανασκόπηση της Welding Equipplication στη Ρωσία – συγκόλληση τόξου, συγκόλληση με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και αγορά συγκόλλησης καυσίμου οξυγόνου – Ετήσιες πωλήσεις (σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και CAGR % από το 2012 έως το 2019 Ανεξάρτητη ανάλυση του Πίνακα 93: Προοπτικές Ρωσίας 15 ετών για την εξαγωγή καπνού συγκόλλησης – Συγκόλληση τόξου, Ποσοστό πωλήσεων αντίστασης Ανάλυση της υπόλοιπης Ευρώπης Συγκόλληση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση πλήρους οξυ-καυσίμου Πίνακας 94: Τρέχουσα και μελλοντική ανάλυση του εξοπλισμού εξαγωγής καπνού συγκόλλησης ανά τύπο προϊόντος στην υπόλοιπη Ευρώπη – Κινητές μονάδες, σταθερές μονάδες και Large Κεντρικά Συστήματα – Ετήσιες Πωλήσεις 2020 έως 2027 (Χιλιάδες USD) ) και % CAGR Πίνακας 95: Ιστορική ανασκόπηση του εξοπλισμού εκπομπής καπνού συγκόλλησης ανά τύπο προϊόντος σε Rest of Europe – Mobile Equipment, Stationary Equipment and Large Centralized Systems Market – Ετήσια ανεξάρτητη ανάλυση 2012 έως 2019 Πωλήσεις (Χιλιάδες USD) και % CAGR Πίνακας 96: Υπόλοιπη Ευρώπη 15 χρόνια Εξοπλισμός Εκπομπών Καυσαερίων συγκόλλησης κατά Προϊόν TypeOutlook2012, και 2027 % της αξίας πωλήσεων των φορητών, σταθερών και μεγάλων κεντρικών συστημάτων συγκόλλησης, συγκόλλησης με δέσμη λέιζερ και συγκόλλησης οξυγόνου – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και % CAGR από το 2020 έως το 2027 Πίνακας 98: Υπόλοιπη Ευρώπη Emission Equipmentme κατά Εφαρμογή Ιστορική ανασκόπηση των – Συγκόλληση τόξου, Συγκόλληση με αντίσταση, Συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και Συγκόλληση με οξυγόνο με καύσιμο – Ανεξάρτητη ανάλυση των ετήσιων πωλήσεων (σε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και % CAGR από το 2012 έως το 2019 Πίνακας 99: Άλλα στην Ευρώπη Περιφερειακή 15ετή Προοπτική Weld Εξοπλισμός εξαγωγής καπνού ανά εφαρμογή – Ποσοστό κατανομής των πωλήσεων συγκόλλησης τόξου, συγκόλλησης με αντίσταση, συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και συγκόλληση οξυ-καυσίμου στην Ασία-Ειρηνικό 2012, 2021 και 2027 Επικοινωνία our Κέντρο Υποστήριξης Πελατών για πλήρη ενημέρωση Κατάλογος για να διαβάσετε την πλήρη αναφορά: https://www.reportlinker.com/p06033299/?utm_source=GNWA Σχετικά με το ReportlinkerΤοReportLinker είναι μια βραβευμένη λύση έρευνας αγοράς. Το Reportlinker βρίσκει και οργανώνει τα πιο πρόσφατα δεδομένα του κλάδου ώστε να μπορείτε να λάβετε όλες τις έρευνες αγοράς που χρειάζεστε αμέσως σε ένα μέρος.________________________________
Από τον Έλον Μασκ στον Τζακ Ντόρσεϊ μέχρι την Κάθι Γουντ της Ark Investment, δείτε πώς οι κορυφαίοι πιστοί κρυπτονομισμάτων στον κόσμο συλλέγουν περισσότερο bitcoin καθώς πέφτει.
Ενώ πολλές εταιρείες προσπαθούν να αναπτύξουν τους δικούς τους εικονικούς κόσμους, η Nvidia ήδη εμπορεύεται ένα επιτυχημένο προϊόν. Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia θα έχουν τεράστια ζήτηση μακροπρόθεσμα, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν το Metaverse. Λίγες εταιρείες μπορούν να ανταγωνιστούν τη Nvidia όταν πρόκειται για την οδήγηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.
Σε αυτό το άρθρο, συζητάμε 10 μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου που πρέπει να αγοράσετε με το Adage Capital του Phill Gross. Εάν θέλετε να παραλείψετε τη λεπτομερή μας ανάλυση της ιστορίας, της επενδυτικής φιλοσοφίας και της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, κατευθυνθείτε κατευθείαν στο 5 Oil της Maxim Capital του Phil Gross και Αποθέματα φυσικού αερίου προς αγορά.Πρώην Χάρβαρντ […]
Ολοκληρώστε τη διαδικασία τριών βημάτων της εφαρμογής για κινητά ή διαδικτυακά και επωφεληθείτε από έκπτωση μετρητών έως και 2.000 HKD!Ειδικές διακοπές αποπληρωμής, άτοκα για τον πρώτο μήνα!Όροι και Προϋποθέσεις Προσφορών και Υπηρεσιών
Από τότε που εισήχθη στο NYSE το 1994, η εταιρεία όχι μόνο απέδωσε μια απίστευτη ετήσια απόδοση 15,1%, αλλά αύξησε το μέρισμά της για 97 συνεχόμενα τρίμηνα και πλήρωσε 617 συνεχόμενα μηνιαία μερίσματα (πάνω από 51 χρόνια). Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι , Το Εισόδημα Ακινήτων είναι ένα καταπίστευμα επενδύσεων σε ακίνητα, ή REIT, που επενδύει σε ακίνητα με έναν ενοικιαστή.
Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου οδήγησαν ορισμένα απότομα κέρδη στον κλάδο πέρυσι. Η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς ενίσχυσε επίσης τα οικονομικά του κλάδου, δίνοντας σε πολλές εταιρείες ενέργειας την ευελιξία να πληρώνουν υψηλότερα μερίσματα.Τρεις ελκυστικές ενεργειακές μετοχές για αγορά αυτόν τον μήνα είναι η ConocoPhillips (NYSE: COP ), Enbridge (NYSE: ENB) και Clearway Energy (NYSE: CWEN) (NYSE: CWEN.A). Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ήταν ένα όφελος για την ConocoPhillips.
Με τους δύο αντίθετους ανέμους του υψηλού πληθωρισμού και της απειλής της αύξησης των επιτοκίων, οι μετοχές της βιοφαρμακευτικής ύλης φαίνονται έτοιμες για ένα ταραγμένο 2022. Υπογραμμίζοντας αυτό, οι επενδυτές πουλούσαν μετοχές βιοφαρμακευτικών προϊόντων υψηλού κινδύνου κλινικών και εμπορικού σταδίου πρώιμου σταδίου τις τελευταίες εβδομάδες στο ανταπόκριση σε αυτές τις στενά αλληλένδετες μακρομεταβλητές. Έτσι, η φετινή χρονιά φαίνεται προορισμένη να είναι μια πραγματική «αγορά συλλογής μετοχών» για τους επενδυτές βιοφαρμακευτικών προϊόντων.
Οι μετοχές της Roblox (NYSE: RBLX) κατέρρευσαν σαν πύργος αφού η πλατφόρμα διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών ανέφερε χαμηλότερες από τις αναμενόμενες μετρήσεις για τον Νοέμβριο. Με το νέο έτος, η Roblox έχει υποχωρήσει ακόμη 18% μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο. Η Roblox ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις μέσω απευθείας εισαγωγής τον Μάρτιο του 2021 και υπήρξε μία από τις IPO με τις καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς.
Η ζήτηση για προϊόντα της Apple (NASDAQ: AAPL) όπως iPhone, Mac, AirPods και iPad έχει αυξηθεί καθώς οι τάσεις απομακρυσμένης εργασίας και εικονικής μάθησης επιταχύνονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η κεφαλαιοποίηση της Apple είναι τώρα ένα εκπληκτικό 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας ξεπεράσει για λίγο τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εδώ είναι δύο βασικοί καταλύτες που θα μπορούσαν να ωθήσουν την τιμή της μετοχής της Apple σε υψηλό όλων των εποχών το επόμενο έτος.
Μπορείτε να επιλέξετε την ημέρα, την ώρα και τον εκπαιδευτή του μαθήματος για να ελέγξετε τον ρυθμό εκμάθησης και μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μονάδα για να εξασκήσετε τις απαντητικές σας δεξιότητες και να προετοιμαστείτε για το IELTS σε σύντομο χρονικό διάστημα!
Είτε στο σπίτι, είτε στην εργασία είτε στο παιχνίδι, το λογισμικό μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στις δραστηριότητές μας. Οι εταιρείες λογισμικού πραγματοποιούν εξαιρετικές επενδύσεις λόγω των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR), της κερδοφορίας και της υψηλής ζήτησης προϊόντων. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για αποθέματα λογισμικού χωρίς να αναφέρουμε τη Microsoft ( NASDAQ: MSFT), η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον κόσμο.
Τα δεδομένα για τον πληθωρισμό θα είναι στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα και οι επενδυτές θα λάβουν τον πιο πρόσφατο δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) καθώς η επόμενη κίνηση νομισματικής πολιτικής της Fed παραμένει στο επίκεντρο. Η τριμηνιαία περίοδος κερδών αρχίζει επίσης να θερμαίνεται ανοδικά καθώς ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες αναφέρουν αποτελέσματα.
Οι μετοχές της CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) υποχωρούν κατά 50,5% το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence. Οι επενδυτές επανεκτίμησαν τη σειρά φαρμάκων του ειδικού στη γονιδιακή επεξεργασία και αποχώρησαν από τη μετοχή της εταιρείας μετά από άνοδο περίπου 151% στις συναλλαγές του 2020. Αν και ο δείκτης αναφοράς είχε καλή απόδοση πέρυσι, καθοδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από μια μικρή ομάδα μεγάλων κεφαλαιουχικών κεφαλαίων, με πολλές μικρότερες, πιο κερδοσκοπικές μετοχές ανάπτυξης να πωλούν απότομα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Επαγγελματικό Δίπλωμα στο Digital Marketing, κατακτήστε τις πιο πρόσφατες στρατηγικές και τεχνικές ψηφιακού μάρκετινγκ σε 4 μήνες και γίνετε ένας εξαιρετικός Digital Marketer.
Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τις 10 κορυφαίες επιλογές μερισμάτων για το χαρτοφυλάκιο του Tiger Cub Lee Ainslie. Εάν θέλετε να παραλείψετε τη λεπτομερή ανάλυση της επενδυτικής στρατηγικής, της ιστορίας και της επιλογής μετοχών της Ainslie, μεταβείτε απευθείας στις 5 μετοχές μερισμάτων στο Το χαρτοφυλάκιο του Tiger Cub Lee Ainslie. Ο Lee Ainslie είναι ο ιδρυτής της Maverick Capital με έδρα το Ντάλας […]
Η αγορά μοιάζει με διαγωνισμό δημοτικότητας και οι μετοχές ανάπτυξης μικρής κεφαλαιοποίησης δεν είναι καλές αυτήν τη στιγμή. Αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα (BNPL) είναι η μόδα το 2021, έχοντας σχεδόν τετραπλασιαστεί τον περασμένο χρόνο στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτή η ταχέως αναπτυσσόμενη μετοχή παίκτη και καλά στρογγυλεμένη αξία αξίζει μια ηγετική θέση σε ένα μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο EV.


Ώρα δημοσίευσης: Ιαν-10-2022