Μετρητά Πλέγμα φίλτρου υγρού έκθεσης αερίου

IMG_0059

IMG_0061

IMG_0063