καλάθι από συρμάτινο πλέγμα

καλάθι από συρμάτινο πλέγμα (1)
καλάθι από συρμάτινο πλέγμα (5)
καλάθι από συρμάτινο πλέγμα (2)
καλάθι από συρμάτινο πλέγμα (8)
καλάθι από συρμάτινο πλέγμα (3)
καλάθι από συρμάτινο πλέγμα (7)
καλάθι από συρμάτινο πλέγμα (4)
καλάθι από συρμάτινο πλέγμα (6)