Θήκη Show-air conditioning dustfree-filter

IMG_0065

IMG_0072

IMG_0066

IMG_0075

IMG_0069

IMG_0076

IMG_0070

IMG_0078