Θήκη Εμφάνιση αφρού ενεργού άνθρακα με φίλτρο άνθρακα

αφρός ενεργού άνθρακα με φίλτρο άνθρακα (4)
αφρός ενεργού άνθρακα με φίλτρο άνθρακα (5)
αφρός ενεργού άνθρακα με φίλτρο άνθρακα (6)